ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ HOMERI ILIAS [and:] ΟΔΥΣΣΕΙΑ. Βατραχομυομαχια. Υμνοι. ϕβ. VLYSSEA. Batrachomyomachia. Hymni XXXII. Homer.
ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ HOMERI ILIAS [and:] ΟΔΥΣΣΕΙΑ. Βατραχομυομαχια. Υμνοι. ϕβ. VLYSSEA. Batrachomyomachia. Hymni XXXII.

ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ HOMERI ILIAS [and:] ΟΔΥΣΣΕΙΑ. Βατραχομυομαχια. Υμνοι. ϕβ. VLYSSEA. Batrachomyomachia. Hymni XXXII.

Venice: In aedibus Aldi et Andreae Asulani Soceri, April, 1524.

Price: $24,500.00

Two octavo volumes: 16 x 9 cm. I. [1-7]8, A-Z8, AA-LL8, MM6 II. A-z8, A-H8, I4

THIRD ALDINE EDITION.

Two octavo volumes bound in 19th c. blue calf, gilt. With the Aldine anchor and dolphin device (A6) on the title page and the verso of the final leaf in each volume. Fine copies. A few marginal wormholes.

This edition reprints Aldus’ letter to Girolamo Aleandro from the first Aldine edition.

Adams H-745; Ahmanson-Murphy 226; Renouard 98:1; Brunet III, p. 269; Graesse III, 326; Hoffmann ii 460

Browse by Keywords Aldine, Epic, Homeric