ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΙ ΕΠΤΑ ΤΡΑΓΟΙΔΙΑΙ. [Works in Greek] Tragoediae Septem. Una cum omnibus Graecis scholiis, & cum Latinis Ioach. Camerarij. Annotationes Henrici Stephani in Sophoclem & Euripidem, seorsum excusae, simul prodeunt. Sophocles, B C.
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΙ ΕΠΤΑ ΤΡΑΓΟΙΔΙΑΙ. [Works in Greek] Tragoediae Septem. Una cum omnibus Graecis scholiis, & cum Latinis Ioach. Camerarij. Annotationes Henrici Stephani in Sophoclem & Euripidem, seorsum excusae, simul prodeunt.
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΙ ΕΠΤΑ ΤΡΑΓΟΙΔΙΑΙ. [Works in Greek] Tragoediae Septem. Una cum omnibus Graecis scholiis, & cum Latinis Ioach. Camerarij. Annotationes Henrici Stephani in Sophoclem & Euripidem, seorsum excusae, simul prodeunt.
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΙ ΕΠΤΑ ΤΡΑΓΟΙΔΙΑΙ. [Works in Greek] Tragoediae Septem. Una cum omnibus Graecis scholiis, & cum Latinis Ioach. Camerarij. Annotationes Henrici Stephani in Sophoclem & Euripidem, seorsum excusae, simul prodeunt.
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΙ ΕΠΤΑ ΤΡΑΓΟΙΔΙΑΙ. [Works in Greek] Tragoediae Septem. Una cum omnibus Graecis scholiis, & cum Latinis Ioach. Camerarij. Annotationes Henrici Stephani in Sophoclem & Euripidem, seorsum excusae, simul prodeunt.
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΙ ΕΠΤΑ ΤΡΑΓΟΙΔΙΑΙ. [Works in Greek] Tragoediae Septem. Una cum omnibus Graecis scholiis, & cum Latinis Ioach. Camerarij. Annotationes Henrici Stephani in Sophoclem & Euripidem, seorsum excusae, simul prodeunt.

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΙ ΕΠΤΑ ΤΡΑΓΟΙΔΙΑΙ. [Works in Greek] Tragoediae Septem. Una cum omnibus Graecis scholiis, & cum Latinis Ioach. Camerarij. Annotationes Henrici Stephani in Sophoclem & Euripidem, seorsum excusae, simul prodeunt.

Geneva: Henri Estienne, 1568.

Price: $3,500.00

Quarto: 25.8 x 16.7 cm. *4, a-z4, aa-zz4, aaa-kkk4, lll2; A-Z4, Aa-Gg4, Hh2 (includes blank ggg4; lacks blank Hh2).

FIRST ESTIENNE EDITION.

This copy is bound in full 19th-century red morocco, the boards gold-ruled with large, central compartments. The spine is a bit faded and the joints and extremities are worn but the binding is otherwise nicely preserved. The contents are in very good condition with occasional light dampstaining and occasional mild foxing.

“The great Estienne Sophocles, important for the scholia, which include those of Triclinius. The Greek text is followed by the commentary of Joachim Camerarius, and his Latin versions of Ajax and Electra. [Estienne] has again employed his peculiar system of diacritical annotations.” (Schreiber) With Estienne’s “Noli altum Sapere” printer’s device on the title page. Each tragedy is introduced by a large woodcut histoirated initial and an attractive headpiece. The Greek text is printed in two sizes of Claude Garamond’s "grecs du roi" type.

Schreiber 171; Renouard 131 n.3; Moeckli 69; Hoffman III, 414; Dibdin vol.2 p.411; Graesse p.440; Brunet vol.4 p311; Schweiger p.290; Adams S-1448